Сорти члена УСІ , селекціонера Михайла Троїцького

BANYTSIA (Mykhailo Troitskiy, R. 2012) MDB, 4 (10 cm), E

BURKHLYVE MORE (Mykhailo Troitskiy, R. 2012) MDB, 2.5 (6 cm), M

BUZKI POROHY (Mykhailo TROITSKIY, R. 2013) Sdlg. TT00-22/3. TB, 35 (89 cm), L

CHORNOMORSKA CHAIKA (Mykhailo Troitskiy, R. 2013) Sdlg. TT04-4/4. TB, 39 (99 cm), M-L

DALEKA HALAKTYKA (Mykhailo Troitskiy, R. 2013) Sdlg. T507-3/2. IB, 17 (43 cm), L

DARUNOK SONIACHNOHO LITA (M.  Troitskiy, R. 12) Sdlg. SP-06/6-2. SDB, 11 (28 cm), E

DIVCHYNKA-KRYZHYNKA (Mykhailo Troitskiy, R. 2012) Sdlg. ST-07-5/1. SDB, 10 (25 cm), E

DONKA-ZHARTIVNYTSIA (Mykhailo Troitskiy, R. 2013) Sdlg. TT00-1/1. TB, 32 (81 cm), L

LITTLE SUPERSTITION (Mykhailo Troitskiy, R. 2012) MDB, 3 (8 cm), EM

MRII ROMANTYKA (Mykhailo Troitskiy, R. 2012) MDB, 4 (10 cm), EM

NEBO TAVRYDY (Mykhailo Troitskiy, R. 2013) Sdlg. TP06-10/1. SDB, 14 (36 cm), EM

NICHNYI ZOREPAD (Mykhailo Troitskiy, R. 2013) Sdlg. TT97-3/3. TB, 30 (76 cm), L

PAPOROTI TSVIT (Mykhailo Troitskiy, R. 2012) Sdlg. SP-06/5-2. MDB, 6 (15 cm), M

PERLYSTA VOLOSHKA (Mykhailo Troitskiy, R. 2013) Sdlg. SS07-3/1. SDB, 13 (33 cm), M

PERUN (Mykhailo Troitskiy, R. 2013) Sdlg. TT99-1/1. TB, 35 (89 cm), E-M

SARMATSKI PRYKRASY (Mykhailo Troitskiy, R. 2012) MDB, 3.5 (9 cm), M

SONIACHNI VITRYLA (Mykhailo Troitskiy, R. 2012) Sdlg. SP-06/6-3. SDB, 11 (28 cm), E

VOHNI NA KURHANAKH (Mykhailo Troitskiy, R. 2013) Sdlg. 5376/2. MDB, 6 (15 cm)