Правління

СКЛАД ПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ІРИСУ (УСІ)

Марина Терентьєва   - Голова Правління УСІ Юрій Буйдін              - заступник Голови Правління УСІ Олександр Монако     -  виконавчий директор УСІ Ігор ...

Склад Правління УСІ

6.1. Загальні збори є вищим органом Спілки . У Загальних зборах беруть участь всі члени Спілки. 7.1. У період між ...