Склад Правління УСІ

6.1. Загальні збори є вищим органом Спілки . У Загальних зборах беруть участь всі члени Спілки.

7.1. У період між Загальними зборами діяльністю Спілки керує Правління. Правління спрямовує діяльність Спілки згідно з ухвалами Загальних зборів, представляє організацію у зовнішніх відносинах і несе відповідальність перед Загальними зборами.

7.5. Функції голови Правління не можуть бути об’єднані з функціями заступника голови чи виконавчого директора.

7.6. Засідання Правління проводяться по мірі необхідності.

7.7. Члени Правління обираються шляхом таємного голосування простою більшістю голосів  членів, присутніх на Загальних зборах.