\n

Category «правління»

СКЛАД ПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ІРИСУ (УСІ)

Марина Терентьєва   – Голова Правління УСІ Юрій Буйдін              – заступник Голови Правління УСІ Олександр Монако     –  виконавчий директор УСІ Ігор Хорош                 – голова Колегії Суддів УСІ Олена Якуба                – секретар  

Склад Правління УСІ

6.1. Загальні збори є вищим органом Спілки . У Загальних зборах беруть участь всі члени Спілки. 7.1. У період між Загальними зборами діяльністю Спілки керує Правління. Правління спрямовує діяльність Спілки згідно з ухвалами Загальних зборів, представляє організацію у зовнішніх відносинах і несе відповідальність перед Загальними зборами. 7.5. Функції голови Правління не можуть бути об’єднані з …