\n

Category «про нас»

ЧЛЕНСТВО В УСІ

4.1. Спілка має три категорії членів: індивідуальні, колективні та почесні. 4.2. Індивідуальними членами Спілки в кожному календарному році можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які: 4.2.1. Досягли 18 років; 4.2.2. Сприяють досягненню мети та завдань Спілки. 4.2.3. Надіслали до Правління письмову заяву про надання членства в Спілці та дотримання її  Статуту.

СКЛАД ПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ІРИСУ (УСІ)

Марина Терентьєва   – Голова Правління УСІ Юрій Буйдін              – заступник Голови Правління УСІ Олександр Монако     –  виконавчий директор УСІ Ігор Хорош                 – голова Колегії Суддів УСІ Олена Якуба                – секретар  

Основні положення діяльності УСІ (витяг із Статуту Громадської організації”Українська Спілка Ірису)

1.1 Громадська організація «Українська Спілка Ірису» (надалі Спілка) являється громадським об»єднанням природничо-наукового напряму, що об’єднує ірисівників (спеціалістів і любителів) та інших зацікавлених в діяльності Спілки осіб з метою подальшого розвитку вітчизняного ірисівництва. 1.6. Спілка є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку. 2.2 Спілка ставить перед собою наступні цілі і завдання: 2.2.1. Організація …