Основні положення діяльності УСІ (витяг із Статуту Громадської організації”Українська Спілка Ірису)

1.1 Громадська організація «Українська Спілка Ірису» (надалі Спілка) являється громадським об»єднанням природничо-наукового напряму, що об’єднує ірисівників (спеціалістів і любителів) та інших зацікавлених в діяльності Спілки осіб з метою подальшого розвитку вітчизняного ірисівництва.

1.6. Спілка є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку.

2.2 Спілка ставить перед собою наступні цілі і завдання:

2.2.1. Організація інформаційного, методичного і матеріально-технічного забезпечення членів Спілки

2.2.2. Сприяння розвитку селекційної роботи по створенню вітчизняних сортів ірисів, що відповідають міжнародним стандартам і пристосованих до вирощування в природно-географічних умовах регіонів діяльності Спілки, освоєння сучасних селекційно-генетичних методів, що дозволяють найбільш ефективно вирішувати це завдання.

2.2.3. Сприяння і допомога в інтродукції нових сортів ірисів вітчизняної і зарубіжної селекції в регіонах діяльності Спілки.

2.3. Для виконання завдань, передбачених дійсним Статутом, Спілка у відповідності з діючим законодавством:

2.3.1. Організовує спеціалізовані виставки ірисів. Бере участь у  міжнародних виставках ірисів в Україні і сприяє участі спеціалістів Спілки в міжнародних виставках та інших заходах ірисівників за кордоном.

2.3.2.Бере участь в організації міжрегіональних і всеукраїнських нарад, конференцій, шкіл-семінарів і міжнародних симпозіумів по культурі і селекції ірисів.

2.3.3. Розробляє і поширює високоефективні методи і прийоми вирощування і розмноження ірисів, аналізує останні досягнення в світовій і вітчизняній практиці ірисівництва і використовує їх, де це можливо, в практичній роботі Спілки

2.3.4. Організовує і систематично проводить реєстрацію сортів ірисів, створених членами Спілки.

2.3.5. Розробляє методику оцінки декоративних і господарських якостей ірисів, сприяє координації дій всіх громадських організацій і оригінаторів в регіонах діяльності Спілки в області інтродукції, термінології, системи оцінки ірисів на виставках і т.п.

2.3.6. Організовує пропаганду вітчизняних сортів ірисів в Україні та за кордоном.

2.3.8. Організовує випуск інформаційних матеріалів (тематичних збірників, каталогів, проспектів, методичних посібників) і інших друкованих матеріалів про свою діяльність для розповсюдження між членами Спілки.

2.3.13. Бере участь у проведенні благочинної діяльності по забезпеченню посадковим матеріалом дитячих будинків, інтернатів та інших установ і організацій.

2.3.14. Установлює і підтримує зв’язки з науково-дослідними інститутами, ботанічними садами і іншими установами, з любительськими організаціями в Україні і інших країнах по питаннях, що входять в компетенцію Спілки, в установленому Законом порядку.

2.3.15. Заохочує (дипломами, почесними грамотами) своїх членів за суттєвий вклад в діяльність Спілки, високі досягнення в селекції, успіхи на виставках і конкурсах.