ЧЛЕНСТВО В УСІ


4.1. Спілка має три категорії членів: індивідуальні, колективні та почесні.

4.2. Індивідуальними членами Спілки в кожному календарному році можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які:

4.2.1. Досягли 18 років;

4.2.2. Сприяють досягненню мети та завдань Спілки.

4.2.3. Надіслали до Правління письмову заяву про надання членства в Спілці та дотримання її  Статуту.