Сорти почесного члена УСІ, селекціонера Бориса Правдивого

Стаття про Бориса Правдивого “Его года – его богатство”

Ви можете переглянути статтю тут, або завантажити на комп’ютер:

ЗАВАНТАЖИТИ

 


АЗА\AZA (Borys Pravdyvy, R. 2009) Seedling 01T525-1. TB, 30″ (75 cm), M

БАСТІНДА \ BASTINDA (Borys Pravdyvy, R. 2008) Sdlg. 01D426-2. SDB, 15″ (37 cm), M

БРАТ ЗАБУДЬКА\’Brat Zabudka’ (Borys Pravdyvy, R. 2012) Seedling 03D638-8. SDB, 13″ (33 cm). M

БУЗОК \BUZOK (Borys Pravdyvy, R. 2002) Sdlg. 6T195-13. TB, 37″ (95 cm), M

ВЕРХОВИНА\VARKHOVYNA (Borys Pravdyvy, R. 2000) Sdlg. 5T149-1. TB, 32″ (82 cm), M

ВЕСЕЛИЙ ПІВНИК\VASALY PIVNYK (Borys Pravdyvy, R. 2000) Sdlg. 5T149-4. TB, 35″ (89 cm), EM

ВЕСЕЛУН ‘Veselun’ (Borys Pravdyvy, R. 2015) Seedling# 05D1067-3. SDB, 9″ (23 cm), M

ВІЙКИ ‘Viyky’ (Borys Pravdyvy, R. 2010) Seedling #05D1099-7. SDB, 11″ (27 cm), EМ

ВЛАДІК ‘Vladik’ (Borys Pravdyvy, R. 2015) Seedling# 03D626-18. SDB, 11″ (28 cm), M

ВОЯК ‘Voyak’ (Borys Pravdyvy, R. 2010) Seedling #06D1351-10. SDB, 12″ (30 cm), M

ВУРДАЛАК\VURDALAK (Borys Pravdyvy, R. 2002) Sdlg. 6T234-4. TB, 35″ (90 cm), M

ГАННА ШЕКЕРА \GANNA SHEKERA (Borys Pravdyvy, R. 1999) Sdlg. 5T131-1. TB, 36″ (91 cm), M

ГАННУСЯ ‘Hannusia’ (Borys Pravdyvy, R. 2017) Seedling 13D2126-1. SDB, 12″ (30 cm), М

ГІРЧИНКА ‘Girchichka’ (Borys Pravdyvy, R. 2010) Seedling# 01D489-7. SDB, 15″ (37 cm), М

ГОРІХОВИЙ ДЕСЕРТ ‘Gorikhovy Dasart’ (Borys Pravdyvy, R. 2010). Seedling# 05T714-5. TB, 31″ (80 cm), M

ДЕНЬ УЛІТКУ \DAN VLITKU (Borys Pravdyvy, R. 2008) Sdlg. 4T75-3. TB, 35″ (90 cm), M

ДАРУНОК\DARUNOK(Borys Pravdyvy, R. 2008) Sdlg. 9D205-17. SDB, 14″ (36 cm), M

ДОКАЗ\DOKAZ (Borys Pravdyvy, R. 2000) Sdlg. 3D8-16. SDB, 13″ (33 cm), ML

ДИЛЕМА \DYLAMA (Borys Pravdyvy, R. 2004) Sdlg. 4T63B-1. TB, 31″ (80 cm), M

ЖДАНИЙ ГІСТЬ ‘Zhdany Gist’ (Borys Pravdyvy, R. 2009). Seedling# 00T422-2. TB, 30″ (75 cm), M

ЖЕРДЕЛЬ ‘Zherdal’ (Borys Pravdyvy, R. 2006) Seedling #9D190-4. SDB, 14″ (36 cm), EМ

ЗАДАВАКА ‘Zadavaka’ (Borys Pravdyvy, R. 2008) Sdlg. 00D297-2. SDB, 9″ (24 cm), EМ

ЗАДИРАКА ‘Zadyraka’ (Borys Pravdyvy, R. 2009). Seedling #9D238-13. SDB, 13″ (33 cm), ЕМ

ЗАМРІЯНА ‘Zamriyana’ (Borys Pravdyvy, R. 2009). Seedling# 01T517-10. TB, 31″ (80 cm). M

ЗВІРИК ‘Zviryk’ (Borys Pravdyvy, R. 2010) Seedling #01D466-2. SDB, 12″ (30 cm), M

ЗЛА ГІНГЕМА ‘Zla Gingema’ (Borys Pravdyvy, R. 2015) Seedling# 06D1231-6. SDB, 12″ (30 cm). M

ЗНАХІДКА ‘Znakhidka’ (Borys Pravdyvy, R. 2009). Seedling #03D638-26. SDB, 12″ (30 cm), M

ЗОРЯНА НІЧ ‘Zoriana Nich’ (Borys Pravdyvy, R. 2006) Seedling# 00T458-3. TB, 31″ (79 cm), M

ІВАСИК\IVASYK, SDB

ІРИНКА\IRYNKA, SDB

КАПРАЛ АРУМ \KAPRAL ARUM (Borys Pravdyvy, R. 2006) Sdlg. 01D474-1. SDB, 13″ (33 cm), M

КАПРИЗ \KAPRYZ (Borys Pravdyvy, R. 2009) Seedling# 03D733-11. SDB, 11″ (27 cm), E

КАРПАТИ \KARPATY (Borys Pravdyvy, R. 2000) Sdlg. 4T77-5. TB, 34″ (87 cm), M

КОРАЛИК \KORALYK (Borys Pravdyvy, R. 2008) Sdlg. 01D419-1. SDB, 10″ (25 cm), M

КОСМАЧ</strong>\KOSMACH (Borys Pravdyvy, R. 2002) Sdlg. 6T171-11. TB, 35″ (90 cm), M

КОЗАЧЕНЬКО ‘Kozachenko’ (Borys Pravdyvy, R. 2010) Seedling# 03D641-3. SDB, 12″ (30 cm), ЕМ

КРИЖИНКА</strong>\KRYZHINKA (Borys Pravdyvy, R. 1999) Sdlg. 6D62-3. SDB, 13″ (33 cm), ML

КУЧЕРЯВЕЦЬ \KUCHERIAVETS (Borys Pravdyvy, R. 2008) Sdlg. 00T450-9. TB, 34″ (87 cm), M

ЛИМОН З ГІРЧИЦЕЮ ‘Lymon Z Girchitsayu’ (Borys Pravdyvy, R. 2010). Seedling# 05T726-36. TB, 35″ (88 cm), M

ЛІЛЛА-РОЗА \LILLA-ROZA (Borys Pravdyvy, R. 2008) Sdlg. 01D424-19. SDB, 11″ (29 cm), M

ЛИПЕНЬ \LYPAN (Borys Pravdyvy, R. 2002) Sdlg. 6T178-3. TB, 35″ (90 cm), M

МАРІЯ НЕЧИПОРЕНКО \MARIYA NECHIPORENKO (Borys Pravdyvy, R. 2002) Sdlg. 6T194-8. TB, 35″ (90 cm), M

МАР’ЯНОЧКА\MARIANOCHKA, ‘Marianochka’ (Borys Pravdyvy, R. 2012) Seedling# 06D1348-1. SDB, 14″ (36 cm), М

МАЙСТЕР ЛЕСТАР\MAYSTAR LESTAR (Borys Pravdyvy, R. 2006) Sdlg. 01D533-24. SDB, 14″ (36 cm), M

МІГУН \MYGUN (Borys Pravdyvy, R. 2006) Sdlg. 7D75-1. SDB, 15″ (38 cm), L

МІЛА\MILA, ‘Mila’ (Borys Pravdyvy, R. 2012) Seedling# 03D638-17. SDB, 11″ (28 cm), М

МІНОР\ ‘Minor’ (Borys Pravdyvy, R. 2012) Seedling# 03D675-7. SDB, 11″ (28 cm). M

МИХАСЬ ‘Mykhas’ (Borys Pravdyvy, R. 2017). Seedling# 11D1874-17. SDB, 14″ (36 cm),М

НАМІР ‘Namir’ (Borys Pravdyvy, R. 2009). Seedling# 01D476-11. SDB, 13″ (34 cm), М

НАСПІВ ‘Naspiv’ (Borys Pravdyvy, R. 2015) Seedling# 05D1041-7. SDB, 14″ (36 cm), М

НАСТУНЯ ‘Nastunia’ (Borys Pravdyvy, R. 2015) Seedling# 03D729-5. SDB, 10″ (25 cm), М

НЕЗГОДА\NAZGODA (Borys Pravdyvy, R. 2009) Seedling# 01D460-25. SDB, 11″ (29 cm), М

НІЧКА\NICHKA (Borys Pravdyvy, R. 2009) Seedling# 05D1103-4. SDB, 13″ (32 cm),М

ОБІЦЯНКА\OBITSIANKA, Seedling# 05D1154-8. SDB, 14″ (36 cm). М

ОЗЕРЦЕ\OZARTSE (Borys Pravdyvy, R. 2006) Sdlg. 01T494-1. TB, 33″ (85 cm), M

ПАНЯНКА\ ‘Panianka’ (Borys Pravdyvy, R. 2012) Seedli9ng# 05T696-6. TB, 31″ (79 cm). M

ПЕРСІАНСЬКА КНЯЖНА ‘Parsyyanska Kniazhna’ (Borys Pravdyvy, R. 2010) Seedling# 03D726-4. SDB, 15″ (38 cm), М

ПЕРЛІВНИЦЯ\PARLIVNYTSIA (Borys Pravdyvy, R. 2009) Seedling# 01D445-2. SDB, 10″ (26 cm), М

ПЕРВІСТОК \PARVISTOK (Borys Pravdyvy, R. 2004) Sdlg. 9D192-2. SDB, 15″ (38 cm), M

ПІЖОН В БІЛОМУ\PIZHON V BILOMU (Borys Pravdyvy, R. 2008) Sdlg. 9T337-17. TB, 32″ (82 cm), M

ПІРАТСЬКИЙ СКАРБ\PIRATSKYI SKARB, Seedling# 03D674-1. SDB, 11″ (28 cm). М

ПОЧАТОК \POCHATOK (Borys Pravdyvy, R. 2007) Sdlg. 03D629-16. SDB, 14″ (36 cm), M

ПОЛУДЕНЬ \POLUDAN (Borys Pravdyvy, R. 2006) Sdlg. 9IB26-42. IB, 26″ (65 cm), M

ПОРЦЕЛЯН ІЗ ЗАПРУДДЯ\PORTSELIAN IZ ZAPRUDDIA (Borys Pravdyvy, R. 2009) SDB

ПРЕМ КОКУС\PREM KOKUS (Borys Pravdyvy, R. 2009) Seedling# 00D285-4. SDB, 10″ (25 cm), М

ПРИКРАСА ‘Prykrasa’ (Borys Pravdyvy, R. 2017). Seedling# 08D1498-1. SDB, М

ПРИМХА\PRYMKHA (Borys Pravdyvy, R. 2009) Seedling# 03D733-14. SDB, 10″ (25 cm), M

ПРИЗ\PRYZ (Borys Pravdyvy, R. 2008) Sdlg. 03D688-12. SDB, 13″ (34 cm), M

РЕПЛІКА\RAPLIKA (Borys Pravdyvy, R. 2009) Seedling# 9D229-4. SDB, 14″ (36 cm), E

РУДОКОП \RUDOKOP (Borys Pravdyvy, R. 2006) Sdlg. 01D534-1. SDB, 13″ (33 cm), ML

РУДЬКО КОНОПАТИЙ ‘Rudko Konopaty’ (Borys Pravdyvy, R. 2010) Seedling# O5(IB)69-2. SDB, 14″ (35 cm), M

РУЖЕРО ‘Ruzhero’ (Borys Pravdyvy, R. 2015) Seedling# O1D437-8. SDB, 13″ (33 cm), M

РУЛАДА\RULADA (Borys Pravdyvy, R. 2006) Sdlg. 00D291-16. SDB, 14″ (36 cm), ML

САШКО ‘Sashko’ (Borys Pravdyvy, R. 2015) Seedling# 07D1387-1. SDB, 12″ (30 cm), M

СЕРПЕНЬ \SARPAN (Borys Pravdyvy, R. 2002) Sdlg. 6T232-12. TB, 33″ (85 cm), M

СЕЙМ \SEYM (Borys Pravdyvy, R. 2002) Sdlg. 4T69-1. TB, 35″ (90 cm), M

СЛАВНИЙ ХЛОПЧИНА\SLAVNY KHLOPCHINA (Borys Pravdyvy, R. 1999) Sdlg. 4D20-7. SDB, 13″ (33 cm), ML

СОНАТА БУЗКУ ‘Sonata Buzku’ (Borys Pravdyvy, R. 2010). Seedling# 02T571-12. TB, 33″ (85 cm), M

СПОГАД\ ‘Spohad’ (Borys Pravdyvy, R. 2012). Seedling# 01T559-1. TB, 31″ (79 cm). M

СПОДІВАННЯ\SPODIVANNIA (Borys Pravdyvy, R. 2008) Sdlg. 9D190-5. SDB, 12″ (31 cm), M

СПОКІЙ\SPOKIY (Borys Pravdyvy, R. 2007) Sdlg. 00T448-15. TB, 31″ (79 cm), M

СПОКУСА\SPOKUSA (Borys Pravdyvy, R. 2006) Sdlg. 9D197-6. SDB, 9″ (23 cm), EM

СПОТИКАЧ ‘Spotykach’ (Borys Pravdyvy, R. 2010). Seedling# 04T648-13. TB, 28″ (72 cm). M

СТРАС ‘Stras’ (Borys Pravdyvy, R. 2010) Seedling# 01D436-4. SDB, 16″ (40 cm), M

ТИТАНЧИК\TYTANCHIK (Borys Pravdyvy, R. 2004) Sdlg. 6(JB)12-11. SDB, 14″ (36 cm), M

ТУРКЕНЯ ‘Turkenia’ (Borys Pravdyvy’, R. 2017). Seedling# 11D1894-7. SDB, 15″ (38 cm), M

ФЕЯ СТЕЛЛА ‘Feya Stella’ Фея Стелла ( Borys Pravdyvy, R. 2010) Seedling 05D1040-2. SDB, 13″ (32 cm), М

ФРЕГОЗА \FREGOZA (Borys Pravdyvy, R. 2006) Sdlg. 01D542-5. SDB, 13″ (33 cm), EM

ЦІКАВИНКА\TSIKAVYNKA (Borys Pravdyvy, R. 2009) SDB

ЧОРНИЙ ЛИЦАР ‘Chorny Lytsar’ (Borys Pravdyvy, R. 2010) Seedling 05D1048-7. SDB, 16″ (40 cm), М

ЧУМАК \CHUMAK (Borys Pravdyvy, R. 2000) Sdlg. 4T60-20. TB, 34″ (87 cm), M

ШАРАДА\ ‘SHARADA’ (Borys Pravdyvy, R. 2012). Seedling# 05T729-1. TB, 31″ (79 cm). M

ШЕСТИПЛЕЧИК\SHESTYPLACHIK (Borys Pravdyvy, R. 2009) Seedling# 03D626-11. SDB, 11″ (28 cm), M

ЯБЛУНИЦЯ ‘Yablunytsia’ (Borys Pravdyvy, R. 2002) Seedling# 3T35-13. TB, 41″ (105 cm), M